Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu
Henci Goer

Henci Goer je úspěchy ověnčená autorka řady prací s medicínskou tématikou, specializuje se na otázky porodu a porodnictví. Kromě své předešlé knihy Obstetric Myths versus Research Realities (Porodnické mýty versus vědecká realita), jež se pro porodnické profesionály stala vyhledávaným a vysoce ceněným zdrojem informací, napsala četné populárně-naučné příručky a publikovala množství článků v periodicích tak různorodých, jako Reader’s Digest či Childbirth Instructor Magazine. Henci Goer již dvacet let působí jako certifikovaná porodní instruktorka (školitelka v předporodních kursech, childbirth educator) a jako profesionální pomocnice a průvodkyně rodících žen (dula).

Jako přemýšlivá žena máte nejspíše ve zvyku zjistit si před každým závažným rozhodováním co nejvíce informací. Když však dojde na jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ve vašem životě – jak přivedete na svět své dítě –, bývá obtížné shromáždit dostatek přesných, nezkreslených fakt. Je přitom překvapivé, že mnoho vědeckých poznatků není v souladu s převažujícím lékařským míněním ani s porodnickou praxí. Henci Goer, aktivistka hnutí za změny v porodnictví, přináší jasné, výstižné a přehledné informace založené na poznatcích nejnovějších lékařských výzkumů. Její kniha vám pomůže ujasnit si vlastní názory a poradí vám, jak se vyhnout všem zákrokům, zásahům, lékům a vyšetřením, které v péči o rodící ženu nejsou nezbytně nutné.

Autorka v knize probírá tato témata:

Úvod – Porod vedený lékařem: Co je na této představě v nepořádku?
Kapitola 1 – Epidemie císařských řezů: Porodnictví na ostří nože
Kapitola 2 – Donošené dítě v poloze koncem pánevním: Císařský řez není jediným řešením
Kapitola 3 – Uměle vyvolaný porod: Matka příroda je moudřejší
Kapitola 4 – Intravenózní infuze: Voda, samá voda, ale k pití ani lok
Kapitola 5 – Elektronické monitorování plodu a císařský řez v důsledku tísně plodu: Ten stroj, co dělá „pink“
Kapitola 6 – Umělé protržení vaku blan: Všechno má svůj čas
Kapitola 7 – Pomalu postupující porod: Trpělivost přináší růže
Kapitola 8 – Epidurály a analgetika: Výstřel do tmy
Kapitola 9 – Epiziotomie: Nemilosrdný řez
Kapitola 10 – Opakovaný porod císařským řezem pro vaše větší pohodlí: Prostě řekněte ne
Kapitola 11 – Profesionální podpora při porodu: Mateřská péče o maminky
Kapitola 12 – Porodníci, porodní asistentky a rodinní lékaři: Mít někoho, kdo vás ohlídá
Kapitola 13 – Místo porodu: To je, oč tu běží

Následují dodatky k jednotlivým kapitolám s odkazy na výzkumy, odborné práce, publikace a články, které autorka zpracovala.
Knihu jsme s pomocí porodní asistentky Zuzany Štromerové doplnili o „Několik poznámek k české praxi a zvyklostem“ a „Slovníček odborných pojmů“, do kterého jsme zařadili vybrané pojmy vyskytující se v knize.
Odborná veřejnost jistě ocení bibliografii a rejstřík, ale i laikům hledajícím zdroje kvalitních informací může být k užitku. Pro inspiraci jsme přidali překlad „Iniciativy za porodnictví s respektem k maminkám“. Čtenářky a čtenáři, kteří budou hledat další informace vztahující se k České republice, v knize naleznou kontakty na profesní organizace a občanská sdružení, které se danou problematikou zabývají.

Překlad Jiří Královec

549 stran, brož., 144 x 205 mm, ISBN 80–86356–13–2, rok vydání 2002
Cena 357 Kč – vyprodáno OBJEDNÁVKA

ZPĚT